Sadwaande: Avonturiers

24 April 2001

Dizze Sadwaande giet oer avonturiers. We prate mei arsjitekt Hans Achterbosch dy't berchbeklimme as grutte passy hat. En twa pearen makken in grutte en djoere reis, mar de reislieder wie fallyt en sa wienen der mear tsjinslaggen en in feeboer siket it avontuer yn Brazilië. Oaren binne net sa fan it avontuer, se sitte it leafst op de camping. Prinses op learzens siket ek it avontuer.