Sadwaande: Depresje

21 Novimber 2001

Dizze Sadwaande giet oer depresje. We prate mei twa pasjinten, in famyljelid fan ien fan har en in psycholooch oer dizze sykte. We sjogge ek by de beide sprekkers thús. Floris besprekt de foaroardielen.