Sadwaande: Ferlies

19 April 2000

Dizze Sadwaande giet oer it ferliezen fan in dierber persoan. We sjogge by de frijwilligers fan Humanitas dy't minsken begeliede by it rouproses en we hearre it ferhaal fan twa minsken. Ien frou ferlear har man en in man ferlear syn frou. Hoe geane se mei it ferlies om?