Sadwaande: Frijwilligerswurk

07 Novimber 2001

Dizze Sadwaande giet oer frijwilligerswurk. We sjogge by ferskate soarten fan frijwilligerswurk. Je kinne dat dwaan út idealisme wei, byg. taalles jaan op it asylsikerssintrum, of omdat it leuk is. We sjogge yn Ljouwert by it sintrum wolwêzen foar âlderein. Op de CHN moatte studinten ferplicht frijwilligerswurk dogge foar de oplieding SPH. It frijwilligersstipepunt bemiddelet by it wurk. Floris docht ek allerhanne frijwilligerswurk.