Sadwaande: Fryske hannel

17 April 2002

Dizze Sadwaande giet oer Fryske hannel. We sjogge werom op de hannelsmisje nei Sina dy't trije moannen lyn wie. Dêrby wie kommissaris Ed Nijpels en tal fan bedriuwen om te sjen oft se har produkten, fan kantoarmeubels oant promoasjemateriaal op de Sineeske merk ôfsette kinne. Floris betinkt har eigen eksportprodukt: Fryske dúmkes.