Sadwaande: Golf

31 Oktober 2001

Dizze Sadwaande giet oer golf. Yn Fryslân binne seis golfbanen. We sjogge by de nijste, yn Ljouwert en by de âldste, yn Beetstersweach. En we sjogge by de nijste fariant: pitch and putt. We prate mei ferskate golfers, wêrûnder de suksesfolle amateur Robert Schoonhoven. Floris is ek oan it golvjen.