Sadwaande: Jefte

21 Febrewaris 2001

Dizze Sadwaande giet oer spesjale jeften. De alternative genêskunst wurdt hieltyd populêrder. Yn trije portretten sjogge we by it wurk fan 'striker' Yke Boersma yn Jorwert dy't spanning opheft by syn kliïnten. We binne by it medysk sintrum Natuurgeneeskunde en Auralogie fan Jelle Veeman. Hy is magnetiseur en der is ek in astrolooch. En we sjogge op in jûn fan Harmonia, in spiritistyske feriening dy't kontakt leit mei geasten. Prinses op learzens kin toverje.