Sadwaande: Koudum

26 Septimber 2001

Dizze Sadwaande giet oer Koudum, en dan spesifyk it doarpsfeest. Fanwege de oanslaggen fan 9/11 wie it feest hast oergien, mar der is dochs oars besletten. We sjogge by de optocht mei de fersierde wein, de tarieding dêrfan en ek fan de blommewein, op de merke, ringriderij, by it bekendmeitsjen fan wa't it Koudumer beantsje wurdt, ballonblazen en -oplitten troch de skoalbern en yn de feesttinte. Mar wat fynt de ymport eins fan it doarpsfeest? Floris komt der net mear.