Sadwaande: Ljouwerter binnenstêd

26 Jannewaris 2000

Dizze Sadwaande giet oer de binnenstêd fan Ljouwert. It sintrum is koartlyn fernijd. Stêdeboukundigen lizze út wêrom't se foar de swarte stiennen keazen ha. Net elk is te sprekken oer de nije ferljochting. Wethâlders Bearn Bilker en Peter den Oudsten fertelle oer it projekt en we sjogge yn de kelders by de pipen, yn de grêften. Prinses op learzens is 'grachtwacht'.