Sadwaande: Privacy

13 Maart 2002

Dizze Sadwaande giet oer privacy. We prate mei advokaat Tjalling van der Goot en offisier fan justysje Oebele Brouwer oer de grinzen fan privacy. Minsken kinne hieltyd mear folge wurde yn har dwaan en litten mei kamera's en mobyltsjes. Yn it Cambuurstadion hingje ek kamera's. We sjogge ek by it Forensisch Instituut yn Rijswijk dêr't se DNA bewarje. Floris is steld op har privacy en docht sels ûnwerkenber boadskippen.