Sadwaande: Redens

24 Jannewaris 2001

Dizze Sadwaande giet oer redens. We teste mei Ids Willemsma, Lipkje Hoekstra en Dennis Schuurman yn Thialf ferskate soarten redens, fan de houtreed oant de klapreed en fan de Easyglider oant de Comfortnoar. We sjogge by it reedrydmuseum yn Hylpen en Willem Augustin fertelt oer syn njoggen Alvestêdetochten. En we prate mei maratonrider Peter de Vries. Prinses op learzens stiet op de skeelers.