Sadwaande: Rydbewiis

02 Febrewaris 2000

Dizze Sadwaande giet oer it rydbewiis. We sjogge by in kandidaat dy't rydeksamen docht. En kenne fytsers en automobilisten de ferkearsregels wol? We binne by it CBR en sjogge by in rydles yn de frachtwein. En de Rijksuniversiteit Groningen is dwaande mei in proef, in blackbox moat begjinnende bestjoerders folgje. Prinses op learzens rydt op de motor.