Sadwaande: Skûtels

17 Juny 2002

Dizze Sadwaande giet oer de skûtels yn Boerum. It grûnstasjon fan de satellytkommunikaasje is yn 1973 boud. We sjogge wat se der krekt dogge en wêr't de skûtels foar brûkt wurde, lykas telefoan, telefyzjesinjalen en it waar foarsizze. Ek leare we wat oer de skiednis. Floris is op syk nei de grutte earen fan it doarp.