Sadwaande: Stjerren

22 Desimber 1999

Dizze Sadwaande giet oer stjerren. We sjogge by de Volkssterrenwacht yn Burgum, dêr skoot de koepel iepen om mei in flinke teleskoop de moanne en de planeten te besjen. By it Eise Eisinga Planetarium yn Frjentsjer sjogge we by it âldst noch wurkjende planetarium fan de wrâld. En in astrolooch fertelt oer syn wurk. Prinses op learzens docht in winsk as se in fallende stjer sjogge