Sadwaande: Studinten

04 Oktober 2000

Dizze Sadwaande giet oer studinten yn Ljouwert, de stêd hat him de lêste tiid mear as studintestêd ûntwikkele. We sjogge hoe't Aafke Jongsma libbet as studint, se moat fral sunich libje want har âlden betelje neat foar har. We sjogge op de NHL en CHN en sjogge by de opliedingen ferpleechkunde en gasthearskip. Marga Waanders is adviseur kommunikaasje en fertelt oer Ljouwert as studintestêd. We sjogge ek by twa studinteferieningen yn Ljouwert, Io Vivat en Wolwêze. Prinses op learzens kin net mear pinne.