Sadwaande: Telefyzje sjen

28 Maart 2001

Dizze Sadwaande giet oer telefyzje sjen. Wêr sjogge we nei en wêrom? Henk Dijkstra is ûnderhâldstechnikus by Omrop Fryslân en hy leit út hoe't de technyk wurket. Rene van Dammen besjocht de sifers fan it Kijk- en Luisteronderzoek en we sjogge by twa famyljes dy't út prinsipe gjin telefyzje hawwe. It binne Sjirk Kuiper, sjoernalist by it Friesch Dagblad en dûmny Jan van der Kamp. Prinses op learzens sjocht tv en dat pakt wol hiel realistysk út.