SC Heerenveen as bedriuw

12 Oktober 1997

Yn de jierren '90 groeit fuotbalclub SC Heerenveen as koal. It nije stadion moat alwer útwreide wurde, nije fuotballers wurde fanút de hiele wrâld oanlutsen en der is in jeugdoplieding foar jong talint. Efter de skermen treffe sponsoren en ûndernimmers harren yn de sakeclub, dy't hieltyd mear leden telt. En fansels binne der noch de Hearrenfean-supporters.