Sjoch Mar: Damje

14 July 1997

Arjen de Boer is by it NK damjen foar aspiranten yn Mildaam. De Fryske topper Wiebe van der Wijk moat it opnimme tsjin Bas Messemaker.