Spegels: the making-of Peer Gynt

11 Juny 1999

Spegels wie by de repetysjes fan Tryater foar 'Peer Gynt', it iepeningsteaterstik fan Oerol 1999 op it strân by Easterein.