Spegels: Oerol 2001

29 Juny 2001

Douwe Heeringa is op Skylge, by it Oerolfestival. Hy sjocht allerhanne acts op strjitte. Ek komme foarstellingen op ferskate lokaasjes foarby fan: Convoi Exceptionnel, dy't Sil de Strandjutter bringt. Ek praat er mei de muzykprogrammeur en sjocht er op it Oerolkantoar.