Sybe Satellyt 0102

23 Oktober 1990

Sybe Satellyt is in edukatyf berneprogramma fan skoaltelefyzje. Utfiner Sybe kin mei syn apparaten lykas de tiidmasine en skoop oer de hiele wrâld sjen. Hy sjocht by de limonademasine op in skoalle yn Easterein, praat mei Ultsje Hosper oer it stoart yn De Alde Feanen by Earnewâld, sjocht by it bernekoar Presovcata út Tsjecho-Slowakije en by de oanlis fan it akwadukt by Grou.