Sybe Satellyt 0105

05 Maart 1991

Sybe Satellyt is in edukatyf berneprogramma fan skoaltelefyzje. Utfiner Sybe kin mei syn apparaten lykas de tiidmasine en skoop oer de hiele wrâld sjen. Hy sjocht yn Britsum by De Foarikker dêr't in learling in wynmûne útfûn hat. Fierder sjocht Sybe by wynmûnen en fertelt er oer wynenerzjy. Hy sjocht ek yn in fabryk dêr't se wynturbines meitsje.