Transport 1919: diel III

05 Desimber 1993

Programmamakker Gryt van Duinen siket it spoar fan tal fan Hamburger bern werom dy't yn 1919 nei de Earste Wrâldoarloch by Fryske famyljes ûnderbrocht waarden om oan te sterkjen. Der wie in soad honger yn Dútslân en dêroerhinne kaam ek nochris in krisis. Se folget Erica Fischer dy't as famke fan 8 jier by de famylje Van der Goot yn Hieslum kaam. Se is no 82 jier en sjocht werom op dy tiid. It Frysk dat se doe learde, is se noch net ferleard. De famylje hat altyd kontakt mei har hâlden.