Under Fjoer 0109 Jan Jaap van der Wal (1)

07 Maaie 2003

Yn dizze Under Fjoer wurdt kabaretier Jan Jaap van der Wal ûnderfrege troch seis jongeren.