Wyn op Woansdei: Netwurkmarketing

24 Maart 2004

Programmamakker Albert Jensma sjocht yn de kranten hieltyd faker advertinsjes as: wurkleasheid bestiet net, ast echt wurkje wolst, kinst hjoed noch wol oan 'e slach. Yn de helte fan de gefallen sit der in distributeur fan Herbalife of Forever Living Produkten achter. Minsken dy't oaren sykje produkten te ferkeapjen fia Netwurkmarketing. Hy siket út hoe't dat wurket en praat mei minsken dy't op dizze wize produkten ferkeapje.