Wyn op Woansdei: Rap en Diss

08 Desimber 2004

De 'diss' is al jierren in begryp yn de hiphop- en rapkultuer. Grof taalgebrûk en ôfgryslike ferwinskingen skokken betiden de publyke opiny. Wyn op Woansdei dûkt yn de Fryske hiphopwrâld. De 'battle', dêr't rappers mei hurde teksten elkoars krêften yn mjitte, is al sa âld as de hiphop sels en ûntstie yn de jierren '70 yn New York.