50e en lêste kear de Fytsalvestêdetocht

24 Maaie 1996

Ek al hat er lêst fan 'e knibbel, Corry de Groot fytst dochs foar de fyftichste en lêste kear de Alvestêdetocht.