IIstransplantaasje

30 Jannewaris 1996

Gearwurkje sadat de Alvestêdetocht trochgean kin, dat wie it idee. Tsientallen frijwilligers hawwe ein jannewaris 1996 de brânwacht holpen mei in iis-transplantaasje om in wek ûnder in brêge yn Boalsert ticht te krijen.