Baas Boppe Baas 0103: It Lot

01 Jannewaris 2001

Froukje keapet in lot foar de lotterij sûnder it Beant te fertellen. Wûnder boppe wûnder wint se de lotterij. Beant en Froukje begjinne it jild út te jaan, mar dan bart der wat dêr't se nea oan tocht hiene…