Baas Boppe Baas 0201: It Geheim diel 1

01 Jannewaris 2002

By de famylje Baas is in hûntsje oanrûn en se jouwe him de namme Bijke. It docht lykwols bliken dat Bijke slim siik is. Der ûntstiet in konflikt yn de famylje: moatte se it dier ynsliepe litte of net...