Baas Boppe Baas 0105: Skytskjin

01 Jannewaris 2001

Froukje sil mei it koar nei Amsterdam, mar Beant fertrout it net hielendal. Dan betinkt hy wat wêrtroch't se wol thúsbliuwe moat...