Boppeslach: Hurdegaryp - Warkum 1999

30 Jannewaris 1999

Op 30 jannewaris 1999 waard de fuotbalwedstryd Hurdegaryp - Warkum spile; in topper yn de twadde klasse. Hurdegaryp wie de grutste koprinner, mar Warkum makke de kâns om de topposysje oer te nimmen net wier: it waard 6-1.