Boppeslach: Lauwers - Oostergo 1998

02 Maaie 1998

De lêste kompetysjewedstryd yn de tredde klasse amateurfuotbal wie yn 1998 in echte kreaker. De hiele kompetysje gie it al tusken de nûmer 1 en de nûmer 2: De Lauwers en Oostergo. Op 2 maaie 1998 moast útmakke wurde wa't rjochtstreeks promovearje soe nei de twadde klasse.