De Dyk Ut 07

16 July 1998

De Dyk Ut. Oflevering 7: Fan Hegebeintum fia Ferwert nei Hallum