In Minskelibben: Bearend J. Fridsma

28 Maaie 2000

Geart de Vries praat mei Bearend J. Fridsma. As jonkje fan 6 jier is er mei syn famylje út Skearnegoutum nei Amearika emigrearre. Dêr hat er him ûntwikkele ta Frysk strider. Hy hie syn eigen krante 'Frisian News Items'. Dêrmei hâlde er de Fryske emigranten yn Amearika op 'e hichte fan wat him yn Fryslân ôfspile. Hy fertelt oer syn wurk en libben.