In Minskelibben: Mien Nieuwe Weme

25 April 1999

Piter Tjeerdsma praat mei Mien Nieuwe Weme, winkelfrou. Se wie troud mei Leo, se kamen út Twinte. Yn 1946 kocht har man in âlde krudenierswinkel op It Hearrenfean. Sa begûn de saak dy't útgroeide ta in supermerkketen. Se fertelt oer har libben, de feroaringen en it 'Nieuwe Weme-gefoel'.