In Minskelibben: Tiny Hofstede

23 Maart 1999

Geart de Vries praat mei Tiny Hofstede, wykferpleechkundige. As jong famke wist se al dat se suster wurde woe. Se fertelt oer har wurk en de feroaringen dy't se meimakke.