In Minskelibben: Dieuwke de Graaff-Nauta

23 Jannewaris 2000

Gryt van Duinen praat mei politika Dieuwke de Graaff-Nauta yn har wenning yn Snits oer har karriêre, leafde foar it (skûtsje)silen en it Frysk. Nei de kweekskoalle wurke se in skoft yn it ûnderwiis, mar letter folge in politike karriêre (by it CDA). Se wie steatelid en deputearre yn Fryslân, gemeenteriedslid en wethâlder yn Snits en yn 1986 waard se frege om minister te wurden, se betanke, mar waard doe steatssekretaris fan Ynlânske Saken yn it kabinet Lubbers.