Myn Domyn: CF-pasjinte Hetty Bolt

19 Septimber 2005

Portret fan de 27 jierrige Hetty Bolt fan Burgum. Sy hat de sykte Cystic Fibrosis, ek wol bekend as de taaislymsykte. Dêrtroch wurdt se nei alle gedachten net âlder as 40 jier. Alles nimt mear enerzjy, want se krijt minder lucht. We sjogge har oan it trainen by de fysio, oan it wurk by de Rabobank en by de trijemoanlikse kontrôle yn it sikehûs yn Grins. Se hat de sykte akseptearre en wol der it bêste fan meitsje. Har grutste dream, in reis nei New York, hat se al wiermakke.