No Wy: Lyndensteyn, Beetstersweach

18 Juny 1998

Yn it jongereinprogramma No Wy lit programmamakker Freddy Veenstra de jongerein oan it wurd. Yn dizze ôflevering binne dat learlingen fan Lyndensteyn yn Beetstersweach. Se filmje har libben op skoalle en dêrbûten. Fanwegen in lichaamlike beheining sitte se op dizze skoalle dêr't se deselde fakken krije lykas op oare skoallen. We sjogge hoe't Doede Visbeek it doarp yngiet om ynkeapen te dwaan foar it jûnsiten. Margriet Wolters hâldt fan sjongen en treedt op mei de skoalband.