Reportaazjes Oerol 2002

14 Juny 2002

Reportaazjes út it programma Hjoed oer it festival Oerol 2002 op Skylge. 14/6: 'Só fest op dyn sân!' Dizze titel hat Oerol dit jier meikrigen en dat wol sawat sizze as: de ferbûnens mei it eilân. 15/6: Kaartferkeap Oerol troch grutte tarin foar in part stopset. 17/6: Iepeningswykein Oerol-festival lûkt 25.000 minsken; kaartferkeap kin de drokte net mear oan. 18/6: Mear omtinken jaan oan it minderheidstaalteater. Dat is it doel fan Salted, it stik dêr't Tryater dit jier mei op Oerol stiet. 19/6: Oerol moat in wurkpleats foar jonge teatermakkers wêze. We sjogge by 'Het mensenmuseum' van regisseur Lotte van den Berg. 22/6: De belangstelling fan de ynternasjonale teäterwrâld foar Oerol wurdt hieltyd grutter. Dit jier hawwe al 60 direkteuren fan festivals en theaters op it eilân west. 24/6: Oerol 2002 hat 55.000 minsken nei Skylge lutsen.