Sa seach ik Fryslân 10: Pieter Verhoeff

27 Juny 1994

Rige programma's dêr't Geart de Vries mei Fryske filmmakkers praat en hoe't sy Fryslân sjogge. Yn diel tsien Pieter Verhoeff oer syn spylfilms en dokumintêres, en oer it hinne en wer slingere wurden tusken Amsterdam en Fryslân. We sjogge fragminten fan 'De vuurtoren' (1994), in reportaazje oer Hendrik Algra (1969) en ien oer skriuwer Trinus Riemersma (1968) en út de films 'Het teken van het beest' (1980) en 'De dream' (1985).