Slachtemaratonsjoernaal

10 Juny 2004

Yn it programma sjogge Simone Scheffer en Gerrit Hofstra by de finish yn Easterbierrum. Se prate mei dielnimmers en sjogge by de EHBO-post. Fierder reportaazjes fan de hiele dei mei kultuer ûnderweis, dûns, muzyk en Funny Walks, opstapplak Ljouwert dy't kuierders mei de bus nei Raerd brocht. Jelle Bangma fan de organisaasje die de oprop om net mear nei de finish te kommen om't it busferkear hielendal fêstrûn. De maraton waard, lykas fjouwer jier lyn, wûn troch Gerrit Kramer en Maaike Hornstra.