Weromrop.frl - útstjoerings

Wolkom op weromrop.frl, de argyfwebside fan Omrop Fryslân. Besjoch hjir in seleksje út de earste tweintich jier Fryske telefyzje, fan 1985 oant en mei 2005.

LTV_BERNARD_SMILDE_110404_WR

Sang fan 'e hoeder - portret fan Bernhard Smilde

11 April 2004

Dûmny Bernhard Smilde hat tal fan lieten komponearre en in soad teksten nei it Frysk oerset. In koar ûnder lieding fan Hoite Pruiksma sjongt in tal fan syn wurken en Smilde fertelt oer syn leafde foar de muzyk, de Fryske taal en it dûmny-wêzen.

Skriuwers yn byld: Willem Abma

Skriuwers yn byld: Willem Abma

24 Juny 1990

Ynterview mei Willem Abma (1942). Hy studearre teology, wie learaar en terapeut. Hy skreau in soad fersen, earst ûnder it pseudonym fan Daniël Daen, en ek tal fan romans.

No Wy: Ayser út Irak

No Wy: Ayser út Irak

19 Oktober 2000

Yn it jongereinprogramma No Wy lit programmamakker Freddy Veenstra de jongerein oan it wurd. Yn dizze ôflevering folgje we Gemma Jissink dy't foar de skoalkrante in reportaazje meitsje sil oer Ayser Al-Hadity. Hy komt út Irak en wennet mei syn famylje hast twa jier yn it asylsikerssintrum yn Snits. Se wachtsje op in ferbliuwsfergunning. De famylje is flechte om't se it net iens wienen mei it regear fan Saddam Hoessein. Ayser is hiel muzikaal en spilet yn twa bands. Gemma freget him nei syn libben earder en no.