Weromrop.frl - útstjoerings

Wolkom op weromrop.frl, de argyfwebside fan Omrop Fryslân. Besjoch hjir in seleksje út de earste tweintich jier Fryske telefyzje, fan 1985 oant en mei 2005.

Wyn op woansdei: Feminisme

Wyn op woansdei: Feminisme

30 Oktober 2002

Programmamakker Gerard van der Veer is benijd hoe't it mei it feminisme stiet. Is de emansipaasjebeweging noch sa fitaal as eartiids of is se op stjerren nei dea? Hy giet by trije feministes fan trije ferskillende generaasjes lâns om in antwurd op dizze fraach te krijen. Neffens de 56-jierrige Henriëtte Bolléé, se stie earder op de barrikaden, stelt it feminisme net folle mear foar en moat de jongere generaasje froulju folle mear fan har hearre litte.

De Nije Moanne: In oare koers

De Nije Moanne: In oare koers

27 Oktober 1991

We sjogge by de feroare baan yn Wolvgea, de lêste koers op draafbaan Lindenoord en de nije koers op Lindetrek. De Sweedske arsjitekt Lars Sandström fertelt oer de spesjale toplaach en baanfersoarger Hendrik Jonkman lit dat sjen. We sjogge by pikeur Joop Pool syn wurk mei de hynders, by de training en op de baan en feedokter Folkert van der Veen komt ek oan it wurd. Fierder sjogge we de gasten fan de baan, dy't komme foar de hynders en it gokken.

Spegels: Tiemen van der Vee,  Aly Bruinsma en Hubertus de Jong

Spegels: Tiemen van der Vee, Aly Bruinsma en Hubertus de Jong

23 Jannewaris 1998

Spegels is in kultureel programma dat tusken 1998 en 2006 op Omrop Fryslân telefyzje te sjen wie en presintearre wurdt troch Douwe Heeringa. Dit kear in útstjoering mei trije reportages oer Tiemen van der Vee (in kreative skoalmaster), Aly Bruinsma (teaterspilster) en in eksposysje fan Hubertus de Jong.