Weromrop.frl - útstjoerings

Wolkom op weromrop.frl, de argyfwebside fan Omrop Fryslân. Besjoch hjir in seleksje út de earste tweintich jier Fryske telefyzje, fan 1985 oant en mei 2005.

Tûkelteammen 0201

Tûkelteammen 0201

30 Septimber 2003

De earste ôflevering fan it twadde seizoen fan de taalkwis Tûkelteammen. Yn team 1 sitte aktrise en sjongeres Maaike Schuurmans en Teade Kingma; yn team 2 sjonger Meindert Talma en Piter Postma.

Wyn op Woansdei: Wyldemerk

Wyn op Woansdei: Wyldemerk

09 Febrewaris 2005

Programmamakker Annet Huisman dûkt yn de problematyk fan de Wyldemerk. Yn dit natuergebiet fan Steatsboskbehear yn de gemeente Gaasterlân-Sleat binne plannen om in nije campus te bouwen foar probleemjongeren. Foar- en tsjinstanners komme oan it wurd lykas boer Andries Folmer dy't as buorman tsjin it plan is, wylst syn boerbuorman Johannes Boonstra it lân ferkocht hat foar it plan. Rick Steur (CVO Fryslân) en inisjatyfnimmer Herriet Weegenaar lizze har ideeën út, basearre op de Eagle Rock School. Ek komme oare bewenners oan it wurd en de polityk.

LTV_BOER_KEARPUNT_GREIDBOER_1_WEROMROP

Boer op in kearpunt: de greidboer

06 Oktober 1991

Yn twa dielen sjogge we by boeren dy't op in kearpunt steane. Yn dizze ôflevering stiet de greidboer sintraal. It tal greidboeren rint werom, troch allerhanne regels lykas superheffing en hegere kosten. We sjogge op de pleats fan de famylje Van der Meulen yn Eastermar. Hy melkt kij en wurket hieltyd mear mei de kompjûter, dy hâldt de opbringst by en berekkenet hoefolle krêftfoer oft byfuorre wurde moat. Ek de miljeu-amtner sjocht oft oan regels foldien wurdt.