De Nije Moanne: In oare koers

27 Oktober 1991

We sjogge by de feroare baan yn Wolvgea, de lêste koers op draafbaan Lindenoord en de nije koers op Lindetrek. De Sweedske arsjitekt Lars Sandström fertelt oer de spesjale toplaach en baanfersoarger Hendrik Jonkman lit dat sjen. We sjogge by pikeur Joop Pool syn wurk mei de hynders, by de training en op de baan en feedokter Folkert van der Veen komt ek oan it wurd. Fierder sjogge we de gasten fan de baan, dy't komme foar de hynders en it gokken.