Fytsalvestêdetocht 1997

19 Maaie 1997

Tradisjoneel ride tûzenen fytsers op Pinkstermoandei de Fytsalvestêdetocht. De edysje fan 1997 wie wiet mei in soad rein en lekke bannen. Wiebe Wobbes fytste de tocht sels twa kear, foar it goede doel.