LINKK 06: Kampioen

13 Maart 2001

Linkk is in telefyzjeprogramma foar skoalbern fan de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. De presintaasje wurdt dien troch Koppie en Kink. Dizze ôflevering giet oer kampioenen. We sjogge by reedrider Sven Kramer, muzykgroep De Kast, in maneezje mei kampioenshynder History en fierljepper Rimmer Abma.