LINKK 14: Gefoel

15 Maart 2002

Linkk is in telefyzjeprogramma foar skoalbern fan de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. De presintaasje wurdt dien troch Koppie en Kink. Dizze ôflevering giet oer gefoel. Bern fertelle oer har gefoel, in psycholooch leit út hoe't de harsens gefoelens oanstjoere en gefoel spilet in belangrike rol by dûnsgroep Duende en by de jonge dichter Katynke van der Vliet.