LINKK 26: Rjocht en ûnrjocht

28 Novimber 2003

Linkk is in telefyzjeprogramma foar skoalbern fan de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. De presintaasje wurdt dien troch Koppie en Kink. Dizze ôflevering giet oer bernemishanneling. We prate mei minsken fan Bureau Jeugdzorg en mei psychiater Van Dantzig.