Om Utens: Folkert Schukken

02 April 1998

Yn it programma Om Utens wurde bekende Friezen portrettearre dy’t bûten Fryslân wenje en wurkje. Dizze útstjoering giet oer Folkert Schukken út Tsjerkwert. Hy wurke jierrenlang yn de top fan de stienkoal- en hannelsferiening.